sxbsz fdsg absolvire scoala

FOTO

Convocarea Adunării Generale a Cetățenilor

  În temeiul art. 8 , pct. ( 2 ) , Art.29,pct. ( 1 ), lit. (w ) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 – XVI din 28.12.06 și în scopul consultării populației în probleme de interes public sporit, Primarul s. Grozeșt DISPUNE : I. Se convoacă Adunarea Generală a Cetățénilor s. Grozești, duminică, 18 […]

Dulce punct de lângă Prut

Certificat privind componența familiei

Certificat privind componenţa familiei   Scopul serviciului public Certificatul privind componenţa familiei reprezintă un document care atestă componenţa familiei solicitantului Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria Grozești Secretarul , et. I Mitrofan Svetlana Tel : ( 0264 ) 43238 Program : lunea și vinerea […]

Grozești 2017