sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunț

 

Primăria Grozești anunţă prelungirea termenului de desfășurare

a concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  –

de specialist (achiziții publice) – 0, 5 unitate salariu

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei Grozești și pe WEB: grozesti.sat.md

Contacte: telefon: 0264 – 43 – 238

 

Scopul general al funcţiei:

Punerea în executare a actelor legislative şi normative, precum şi altor reglementări specifice autorităţii publice;

Asigurarea eficienţei şi transparenţei achiziţiilor publice pentru necesităţile beneficiarului;

 

Sarcinile de bază ale funcției, conform Fișei postului:

 1. Respectarea legislaţiei în vigoare referitor la Achizitiile Publice.
 2. Asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice.
 3. Organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea produselor necesare autorităţilor contractante din cadrul primăriei Grozești.
 4. Acordă ajutor metodologic și consultații conducătorilor instituțiilor din subordinea APL Grozești.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (cunoașterea  limbilor de comunicare internațională constituie un avantaj);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie;
 • are studii superioare sau medii de specialitate absolvite;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul,  care va conţine:

 • cererea de angajare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • declarația pe proprie răspundere;

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verifica veridicitatea lor.

 

Bibliografie;

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii ;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 131/ 2015 privind achiziţiile publice;

 

Dosarul se depune pe adresa: Primăria Grozești, r-nul Nisporeni

Persoana de contact: Svetlana Mitrofan, secretarul consiliului local,

tel: 0264 -43-238

E-mail: primaria.grozesti@gmail.com

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs  –  11.05.2023, inclusiv, ora 17.00