sxbsz fdsg absolvire scoala

Liniile telefonice anticorupție

  • Linia națională anticorupție

Linia « fierbinte » CNA – 0 800 55 555
* CNA – Centrul Național Anticorupție

  • Linia locală Grozești  anticorupție : ( 0264 ) – 43 – 238

ÎN PRIMĂRIA GROZEȘTI ESTE INSTITUITA

„  LINIA  INSTITUȚIONALĂ  PENTRU  INFORMARE  ”

Întru respectarea prevederilor Legii RM nr. 252 din 25 octombrie 2013 „ Pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție” și în scopul sporirii transparenței în funcționarea administrației publice locale, precum și al conlucrării acesteia cu societatea civilă prin oferirea de informații ce țin de propria activitate, în primăria Grozești s-a instituit

„  linia instituțională pentru informare ”  cu numărul ( 0264 ) 43 – 2- 38 .
Apelând acest număr, fiecare cetățean poate comunica actele de corupție, actele conexe corupției sau faptele de comportament corupțional , practicile ilegale și de protecționism comise de către angajații primăriei  și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Grozești
Apelul  Dvs. nu va rămâne fără atenție.

Apelați: ( 0264 ) – 43 -2- 38.

Svetlana Mitrofan , secretarul Consiliului local Grozești  , este responsabilă de gestionarea   „ liniei instituționale pentru informare  ”.