sxbsz fdsg absolvire scoala

Integritate instituțională – Lecții de integritate


 

DICȚIONARUL INTEGRITĂȚII. CE ESTE INTEGRITATEA:


 

Angajarea în baza de merit și integritate profesională:


 

Regimul de incompatibilități, restricții în ierarhie și limitări ale publicității:


 

Restricțiile și limitările foștilor agenți publici (pantuflajul):


 

Transparența decizională și asigurarea accesului la informații de interes public:


 

Respectarea regimului juridic al cadourilor:


 

Conflictul de interese și favoritismul:


 

Influențele necorespunzătoare:


 

Averile și interesele personale:


 

Incidentele de integritate:


 

Denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate:


 

Etica profesională a agenților publici:


 

Gestionarea patrimoniului și a finanțelor publice:


 

Relațiile agenților economici cu sectorul public: