sxbsz fdsg absolvire scoala

Consultare publică a Proiectelor de Decizii a Consiliului local pentru ședința din 14.06.2023

Primăria  Grozești  inițiază începînd cu data de  20.05. 2023 consultarea publică  a  proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  14.06.2023. Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectelor  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesităților  : de a evalua starea criminogenă în teritoriul subordonat și de a planifica  un șir de acțiuni de profilaxie […]

Primăria Grozești anunță inițierea procedurii de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie

1.Cu privire la activitatea Primăriei  Grozești și  Postului  de Poliţie  în vederea  asigurării respectării   ordinii de  drept   în teritoriul  subordonat. Raportor: primarul – Tofan Serghei și  şeful  PP Grozești 2. Cu privire la constatarea nulității Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului  de teren.     Raportor: primarul – Tofan Serghei 3.Cu privire la  aprobarea  Regulamentului cu privire la modul […]

Anunț pentru postul vacant de specialist evidență militară

Primăria Grozești anunţă angajarea în funcția- de specialist (  evidență militară ) – 0, 25 unitate salariu Fără statut de funcționar public Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei militare şi încorporării în rîndurile Armatei Naționale. Implementarea strategiilor locale de tineret , care vor permite realizarea viziunii strategice de a avea o generație de tineri activi, bine […]

Anunț pentru postul vacant de specialist resurse umane

Anunţ Primăria Grozești anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante  – de specialist ( resurse umane ) – 0, 5 unitate salariu   Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei Grozești și pe WEB: grozesti.sat.md Contacte: telefon: 0264 – 43 – 238   Scopul general al funcţiei: […]

Anunț pentru postul vacant de administrator rețea de calculatoare

Primăria Grozești anunţă angajarea în postul de Administrator rețea de calculatoare  – 0, 5 unitate salariu Scopul general al funcţiei: Sarcinile de  bază ale funcției , conform Fișei postului : Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare , a echipamentelor de conectare şi de comunicații și a securității sistemului informatic al administrației Asigură instalarea și întreținerea tehnicii de […]

Anunț la postul vacant de arhivar

Primăria Grozești anunţă angajarea în postul de ARHIVAR  – 0, 25 unitate salariu Scopul general al funcţiei: Organizarea, desfăşurarea şi exercitarea lucrărilor de arhivare a documentelor în instituţie, pregătirea şi depunerea lor spre păstrare la arhiva internă şi la arhiva de stat pentru păstrarea şi valorificarea lor ulterioară; Sarcinile de  bază ale funcției , conform […]

Primăria Grozești inițiază începînd cu data de 15.11.2022 consultarea publică a proiectelor de Decizie

Primăria  Grozești  inițiază începînd cu data de  15.11. 2022 consultarea publică  a  proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  06.12.2022 : Cu privire la  aprobarea Bugetului  satului  Grozeşti  pentru  anul  2023 în  prima  lectură. /   Raportor- Fonari Natalia, contabil – șef / Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale  pentru anul  […]

Anunț Radierea Gospodăriilor Țărănești (de fermieri)

Primăria satului Grozești anunță inițierea procedurii de radiere din Registrul Gospodăriilor Țărănești (de fermier) ,  deținut de Primăria s. Grozești, a Gospodăriilor Țărănești (de fermier) inactive, conform listei de mai jos, care cad sub incidența Legii nr. 51 / 2022 ” Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea […]

CONSULTARE PUBLICA a Proiectelor de Decizii a Consiliului local pentru ședința din 30. 09. 2022

Primăria  Grozești anunță  inițierea  procedurii  de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie : Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al satului   Grozeşti  pentru         activitate în  perioada   toamnă- iarnă   2022 – 2023 .                                      / Raportor- Tofan Serghei, primar / Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului  local 2022                                    / Raportor –  Fonari  […]

Consultare publică a proiectelor de Decizii a Consiliului local pentru ședința din 15.06.2022

Primăria  Grozești anunță  inițierea  procedurii  de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie : 1. Cu privire la activitatea Primăriei  Grozești și  Postului  de Poliţie în vederea asigurării  respectării ordinii de drept în teritoriul subordonat. Raportori: Tofan   Serghei, primar Tîmbur Ion, șeful Postului de Poliție nr. 5 Grozești 2. Cu privire la respectarea drepturilor și protecția copiilor […]