sxbsz fdsg absolvire scoala

Monitorizarea executării planului