sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunț pentru postul vacant de administrator rețea de calculatoare

Primăria Grozești anunţă angajarea în postul de Administrator rețea de calculatoare  – 0, 5 unitate salariu

Scopul general al funcţiei:

Sarcinile de  bază ale funcției , conform Fișei postului :

 1. Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare , a echipamentelor de
  conectare şi de comunicații și a securității sistemului informatic al administrației Asigură instalarea și întreținerea tehnicii de calcul în stare de funcționare;
 2. Asigură suport tehnic pentru specialiștii primăriei în utilizarea tehnicii de calcul.
 3. Asigură funcționarea și utilizarea computerelor și sistemelor de computere la rezolvarea diferitelor probleme tehnice, economice și de alt caracter;
 4. Asigură instalarea și întreținerea dispozitivelor de multiplicare;
 5. Asigură actualizarea paginii oficiale din rețeaua internet cu informația necesară;
 6. Execută proiectarea, instalarea si administrarea infrastructurii de retea ;
 7. Asigură funcționalitatea rețelei de calculatoare si a echipamentelor de conectare si de comunicatii ;
 8. Asigură interconectarea retelelei si accesul la reteaua globala Internet ;
 9. Execută proiectarea si aplicarea strategiei de securitate a retelei ;
 10. Desfășoară instruirea si asistarea utilizatorilor;
 11. Asistarea Primăriei în realizarea activităţilor curente şi obiectivelor instituției;
 12. Asigură confidențialitatea informației și securitatea acesteia.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română ( cunoașterea  limbilor de comunicare internațională constituie un avantaj );
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie;
 • Studii superioare de specialitate  ;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul de angajare  care va conţine:

 • cererea de angajare ;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului de muncă;
 •  declarația pe proprie răspundere.;

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verifica veridicitatea lor.

Bibliografie :

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 133 / 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal .

Dosarul de angajare  se depune pe adresa : Primăria Grozești , r-nul Nisporeni

Persoana de contact : Svetlana Mitrofan, secretarul consiliului local,

tel : 0264 -43-238

E-mail : primaria.grozesti@gmail.com

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de angajare –  28.02.2023, inclusiv, ora 17.00