sxbsz fdsg absolvire scoala

Primăria Grozești inițiază începînd cu data de 15.11.2022 consultarea publică a proiectelor de Decizie

Primăria  Grozești  inițiază începînd cu data de  15.11. 2022 consultarea publică  a  proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  06.12.2022 :

 1. Cu privire la  aprobarea Bugetului  satului  Grozeşti  pentru  anul  2023 în  prima  lectură.

/   Raportor- Fonari Natalia, contabil – șef /

 1. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale  pentru anul  2023.

/   Raportor- Fonari Natalia, contabil – șef /

 1. Cu privire la stabilirea  taxelor  concrete  ale impozitului  funciar şi pe bunurile   imobiliare   pentru  anul  2023 .

/ Raportor –  Adriana  Mocanu, specialist /

 1.  Cu privire la acordarea premiului  anual

/   Raportor- Fonari Natalia, contabil – șef /

 1. Cu privire la stabilirea plățílor pentru emiterea Certificatelor de urbanism și  a   Autorizațíilor de construire / desființáre .

/  Raportor-  Tofan  Serghei, primar /

 1. Cu privire la investirea  primarului cu  împuterniciri  privind organizarea şi   evaluarea  performanţelor   profesionale  a

secretarei consiliului.

/   Raportor-  Tofan  Serghei, primar /

 1. Cu privire la aprobarea Graficului  concediilor  pentru  anul  2023 .

/   Raportor-  Svetlana  Mitrofan, secretar /

 1. Cu privire la aprobarea  Programului de activitate a  Consiliului local și  Primăriei  Grozești  pentru  anul 2023 .

/   Raportor-  Svetlana  Mitrofan, secretar /

 1. Cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în autorităţile administraţiei  publice locale a  satului  Grozeşti  .

/   Raportor-  Svetlana  Mitrofan, secretar /

 1.  Cu privire la aprobarea Planului de achiziții al primăriei Grozești pentru anul 2023 .

/   Raportor- Fonari Natalia, contabil – șef /

 1. Cu privire la aprobarea Dispoziției Nr. 32 dn 26.10.2022 privind modificarea bugetului  Primăriei  Grozeşti , aprobat  pentru  anul 2022 ”

/   Raportor- Fonari  Natalia, contabil – șef /

 1. Cu privire la aprobarea Statelor de personal ale primăriei Grozești și instituțiilor din  subordine .

/   Raportor-  Tofan  Serghei, primar /

 1. Cu privre la aprobarea « Cadastrului Funciar» , conform  situației la 01.01.2023 .

/ Raportor –  Savin  Iustin , specialist /

 1. Cu  privire la  aprobarea  Bugetului  satului  Grozeşti   pentru anul 2023  în   lectura   a doua .

/  Raportor- Fonari  Natalia, contabil – șef /

15 . Cu privire la corelarea bugetului aprobat pentru anul 2022.

/  Raportor- Fonari  Natalia, contabil – șef /

Recomandările părților interesate  pe marginea proiectelor  de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă  pe  data  01.12.2022  pe  adresa  electronică:  primaria.grozesti@gmail.com și la tel : 0264-43-238 – secretar

Proiectele  de decizie   sunt  disponibile   la sediul  primăriei  Grozești  și  pe  pagina WEB  oficială : grozesti.sat.md (  Trensparența decizională  – Proiecte de documente )

CONSULTĂRI PUBLICE

Primăria  Grozești anunță  inițierea  procedurii  de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie :

 1. Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al satului   Grozeşti  pentru activitate în  perioada   toamnă- iarnă   2022 – 2023 .

/ Raportor- Tofan Serghei, primar /

 1. Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului  local 2022

/ Raportor –  Fonari  Natalia, contabilă – șefă /

 1. Cu privire la modificarea Deciziei  nr. 6 / 16 din  06.12.2021 „ Cu privire la aprobarea Bugetului  satului  Grozeşti  pentru anul   2022  în  lectura a doua .  ’’

/ Raportor –  Fonari  Natalia, contabilă – șefă /

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în redactarea numelui și/sau prenumelui deținătorului de teren, prezente ca urmare a procesului masiv de perfectare și înregistrare a Titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

/ Raportor – Iustin Savin, specialist /

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în redactarea numelui și/sau prenumelui deținătorului de teren, prezente ca urmare a procesului masiv de perfectare și înregistrare a Titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

/ Raportor – Iustin Savin, specialist /

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în redactarea numelui și/sau prenumelui deținătorului de teren, prezente ca urmare a procesului masiv de perfectare și înregistrare a Titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

/ Raportor – Iustin Savin, specialist /

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în redactarea numelui și/sau prenumelui deținătorului de teren, prezente ca urmare a procesului masiv de perfectare și înregistrare a Titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

/ Raportor – Iustin Savin, specialist /

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în redactarea numelui și/sau prenumelui deținătorului de teren, prezente ca urmare a procesului masiv de perfectare și înregistrare a Titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

/ Raportor – Iustin Savin, specialist /

 1. Cu privire la delegarea  unui  reprezentant  din partea Consiliului local Grozești în vederea participării la negocieri colective.

/ Raportor – Svetlana Mitrofan, secretara consiliului local  /

 1. Cu privire la corelarea  Bugetului Primăriei Grozeşti  aprobat pentru anul 2022

/ Raportor –  Fonari  Natalia, contabilă – șefă /

 1. Cu privire la alocarea terenurilor pentru împădurire /reîmpădurire /reabilitare .

/ Raportor – Iustin Savin, specialist /

Recomandările  părților  interesate  cu privire la elaborarea proiectelor menționate , pot fi expediate, până la data de 25.09.2022,  pe  adresa  electronică:

Primaria.Grozesti@gmail.com și la tel : 0264-43-238 – secretar