sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunț Radierea Gospodăriilor Țărănești (de fermieri)

Primăria satului Grozești anunță inițierea procedurii de radiere din Registrul Gospodăriilor Țărănești (de fermier) ,  deținut de Primăria s. Grozești, a Gospodăriilor Țărănești (de fermier) inactive, conform listei de mai jos, care cad sub incidența Legii nr. 51 / 2022 ” Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Cererile privind stoparea procedurii de radiere și creanțele pot fi depuse / înaintate nu mai tîrziu de două luni de la data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la sediul Primăriei s. Grozești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 65.

Cererile pot fi depuse de fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier), creditori și alte persoane interesate.

                                              Înformații suplementare la tel.: 0 ( 264 ) 43-668

                                                                                      Specialist – SAVIN   Iustin

n/o Codul fiscal Denumirea GȚ n/o Codul fiscal Denumirea GȚ
1 28461716 Dobzeu        Maria     Serghei 30 890754 Jalbă    Nicolai
2 35289712 Andrienco     Nina     Petru 31 34760710 Lefter   Iurie   Pavel
3 36527710 Angheluș      Alexandra  Ivan 32 38157714 Lefter   Vera   Vavil
4 36205716 Angheluș Alexandru Gheorghe 33 36200714 Marin   Iulia   Stepan
5 33493711 Apolschi    Serghei     Mihail 34 36544714 Marin   Nina   Gheorghe
6 32545714 Balțatu     Aurel       Mihail 35 36162712 Marin   Vasile  Alexei
7 37453711 Bîlhac       Igor      Ivan 36 36383710 Merlan Ivan Casian
8 36451716 Bîzgan     Mihail    Constantin 37 28535715 Merlan Maria Gavril
9 38137713 Bolohan   Constantin   Efim 38 28538712 Merlan Serghei Gheorghe
10 35282715 Buraga      Boris    Ion 39 35288719 Moraru Tatiana Efim
11 35279711 Butnaru    Angela    Gheorghe 40 31776712 Nacu    Pavel   Gheorghe
12 36571710 Carp       Ina      Iacob 41 36347717 Marin   Gheorghe  Nicolae
13 36459715 Cebanu    Liuba     Nistor 42 36855715 Novac   Iurie    Andrei
14 36799715 Chiriac    Nicolae    Vasile 43 31751719 Patrașcu Nadejda Griore
15 36242712 Colesnic    Nicolai   Constantin 44 36167714 Plop   Ion    Ion
16 36265711 Coșleț     Ghenadie     Ion 45 36408718 Popa   Grigore   Vasilii
17 27690710 Crîșmaru  Adrian 46 36416714 Rusu    Pavel   Mihail
18 36314717 Cupceanu    Tatiana Nicolai 47 36861716 Savin  Ecaterina   Piotr
19 36315710 Dobrovolschi   Roman Gheor. 48 37181712 Sergheev   Vitalie   Petru
20 1004126 Dobzeu      Efim 49 36607711 Spînu    Larisa   Vasile
21 33489715 Doroșchevici   Alexandru Mih. 50 15574711 Terguța  Ion
22 34754718 Doroșchevici    Grigore   Ilie 51 36580718 Timotin Mihail Vasile
23 36304716 Doroșchevici   Nicolae  Gheor. 52 36972712 Tofan   Ion   Nicolae
24 35312712 Dragan    Elena    Vasile 53 36116717 Ungureanu  Boris Petru
25 36547712 Galchina   Svetlana    Iurie 54 32356712 Voropaeva  Natalia Ilie
26 36576712 Grițevschi Ioana    Simion 55 36448712 Zaharia  Dorina   Dumitru
27 36549716 Iancu     Igor     Mihail 56 35295713 Zaharia Ion Alexandru
28 36579719 Iancu     Sergiu    Ion 57 36454713 Zaharia Martin Iacov
29 28483712 Iancu    Verginica   Pavel