sxbsz fdsg absolvire scoala

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget

Scopul serviciului public Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget reprezintă un document eliberat de serviciul de percepere fiscală Grozești, care atestă faptul onorării obligaţiilor fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul local.
Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria Grozești

Specialistul în percepere fiscală

Mocanu Adriana

Tel : ( 0264 ) 43668

Program : lunea și vinerea :

8- 00 – 12-00

14-00 – 17-00

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

  1. Buletinul de identitate al solicitantului
  2. Chitanțele privind achitarea impozitelor și taxelor locale ( după caz )
Termenele obţinerii serviciului: În ziua adresării