sxbsz fdsg absolvire scoala

Primar

INFORMAŢII PERSONALE SILVIA CRÎŞMARU
 Str, Prutenii, satul Grozeşti, raionul Nisporeni, Republica Moldova,
 0 26443437 076703600
 crismarusilvia@gmail.com
crismarusilvia.blogspot.com
 skype crismaru.silvea
Sexul feminin | Data naşterii 27.09.1978

Căsătorită, mamă a doi feciori

 

 

Locul de muncă Instituţia Publică Liceul Teoretic PROMETEU, Grozeşti, cadru didactic

Primăria Grozeşti, primar

web site: www.grozesti.sat.md

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

2015

1999-2015

 

Cadru didactic Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii,

Învățător, ,  specialitatea pedagogia învăţământului primar

1997 – 2002 Licenţiată în filologie, specializare: literatura română

Facultatea de Litere, specialitatea Limba şi Literatura Română

Universitatea de Stat din Moldova

 

1993 – 1996

 

Liceul Teoretic Agricol al UASM or. Chşinău

1985- 1993 Studii medii

Şcoala medie Grozeşti

Experienţa profesională

Perioada, Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2015-2016 Profesoară Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii, primar
2011-2016 Preşedinta sucursalei Nisporeni AGIRo Md
2012-2014

1999-2015

 

Şef de catedră Învăţămînt primar

învăţătoare, L.T. Prometeu, Grozeşti

 

 

 

Studii, cursuri de specialitate şi stagii de formare

2017

 

2017

 

                       

 

 2016

 

 2016

 

 2016

             

2016

01.07.202-Diplomă de studii superioare universitare de licenţă, titlul licenţiat în filologie, USM

 

Iunie, 1996- Diplomă de bacalaureat

 

 

 

 

Comunicarea strategică şi conducerea eficientă pentru egalitatea de gen în comunităţile locale,7,8,9 noiembrie(CALM, Programul ONU „Femeile în politică”,UN Women,PNUD, finanţat de guvernul Suediei)

Forum.Cooperarea descentralizată Franţa-Moldova pentru atractivitatea teritoriilor.(Chişinău,2şi 3 noiembrie)

 

 

 

Asistenţă extinsă S.A. Apă Canal Nisporeni, 20.10.2016 şi 31 ianuarie 2018,Nisporeni

 

Sesiune de instruire Achiziţii publice de Biocombustibil Solid, 19.10.2016, Chişinău

 

Vizită de studiu în loc. Sauca şi Unguri, r. Ocniţa.Modele de bune practici, 11 august,2016

 

Conferinţa Reţelei Femeilor din cadrul CALM”galitate de gen în guvernarea locală: situaţia actuală şi direcţiile de dezvoltatre”, Institutul Muncii, Sala Polivalentă, Chişinău, 21 iulie,2016

Atelier. Pregătirea resurselor umane în educaţie. Centrul Educaţional Pro Didactica. 14 aprilie,2016

2016 Forumul regional parlamentar „Dialog cu cetăţenii”, (Călăraşi,biblioteca raională,  11 aprilie)

 

 

2016 Lansarea strategiei de dezvoltare bilaterala aAustria –Republica Moldova 2016-2020. Chi;in[u,5 aprilie
2016 Consolidarea capacităţilor femeilor primar în APL şi societate(CALM, 24 martie)
2016 Migraţia în Republica Moldova- provocări şi oportunităţi pentru Republica Moldova (Institutul Muncii, Chişinău, 29.01)
 

2015

INSTRUIRE PRIVIND BUGETUL SENSIBIL LA DIMENSIUNEA DE GEN PENTRU APL(Academia de Studii Economice din Moldova,10.11)
2015 Training”Consolidarea autonomiei locale prin creşterea profesionalismului noilor aleşi locali din RM”( IDIS Viitorul , 21.10)
2015 Vizita de monitorizare a prestatorilor de Servicii AO COLINA (09.09)
2015 Conferinţa pedagogilor „Acces, Relevanţă, Calitate în educaţie- competenţe pentru prezent şi viitor” (20.09)
2015 CALM: şedinţa asociaţiei primarilor Raionului Nisporeni(29.07)
2015 Curs de utilizare a tablei interactive în cadrul proiectului:Development cooperation bz the governement of the Republic of Korea”, Neo Matrix SRL,(30.04)
2015 Proiect al granturilor mici în parteneriat cu „Corpul păcii”. Renovarea bucătăriei şcolare.
2014 Proiect de parteneriat educaţional cu L.T. Elimul Nou, Chişinău (01.12-20.12)
 

 2014

  Curs video on-line Tehnici de persuasiune în educaţie – o producție www.performante.ro  – excelență prin educație. Formator Prof. Ion-Ovidiu Pânişoară. 14 mai  – 24 mai.
2013

 

2012

Conferinţa Naţională „Tradiţii asociative ale învăţătorilor”(9-10 februarie)

 

Atelier Didactic Naţional „Scrierea atricolelor în publicaţiile de specialitate”L. T. „Ion Creangă”

 
2014 Congresul al XXXVI-lea al cadrelor didactice din RM, România, Ucraina, Serbia, Bulgaria.(24 august,2014, Chisinău)
2011 Congresul I al învăţătorilor din RM(25 iunie)
2011 Conferinţa Naţională „Tradiţii asociative ale învăţătorilor”(mai)
2011

 

Cursuri de formare continuă, Învățământ Primar, IŞE.)(01.11—18.11)
2006 Cursuri de formare continuă, pentru învăţători,  IŞE.(12.03-31.03)
Performanţe profesionale
 

 

 

2017

 

2016

 

2016

 

 

 

Artico2017,un an cu realizări importante la Grozeşti! – (Deşteptarea ,12 ianuarie,2018)

 

Articol-Un an de activitate în calitate de primar-(Deşteptarea,10 iunie)

 

Articol -Despre schimbarea la faţă a femeii de la ţară(Expresul,11 martie)

2015 Articol- Faceţi cunoştinţă: noul primar al s. Grozeşti ! („Deşteptarea”, 11 septembrie,2015)
2014 Publicaţie Învăţătorul modern +Experienţe de dezvoltare a cognitivismului prin utilizarea mnemotehnicii”,nr.1(29),p.17
2013 Publicaţie Învăţătorul modern Cum să ai succes pornind de la o comunicare eficientă,nr.2(24) aprilie,p.21
2011 Publicaţie  „Cuvîntul la superlativ”, Învăţătorul modern,nr.4,p.59
2011 Publicaţie „Sentimente de zbor către lumină”, Învăţătorul modern nr.4(14),p.27
 
2011 Publicaţie „Uşă deschisă promotorilor de idei”, p.19 Buletinul Congresului Învăţătorilor din RM, 25 iunie
 
2011 Concurs Pedagogul anului,(loc I-nivel local, loc II-nivel raional)
2010 Articol publicat în „Învăţătorul modern”-Evaluarea autentică- funcţionalitate în educaţie”, nr.6 )10 Decembrie,2010

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba maternă Româna, nativ
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
AUTOEVALUARE
Limba Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Rusă C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat
Franceză B2 Independent C2 Avansat B2 Independent B1 Independent B2 Independent
Engleză A2 Elementar A2 Elementar A2 Elementar A2 Elementar A2 Elementar
Competenţă digitală

 

AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
experimentat experimentat independent elementar independent
    Cunoştinţe  de utilizare a calculatorului Word,  Excel, Power Point,  Internet.

Abilităţi de lucru în google: Blogspot, Google Drive,

 

Competenţe şi abilităţi sociale   Punctualitate, responsabilitate,   perseverenţă,  altruism.

 


 

Articole  în  diferite reviste ştiinţifice

 

 

 

 

Anexa 1. Participantă la emisiuni televizate şi radio

  • 2012 Martie,. Radio Moldova. Emisiunea Alma Mater. Subiectul de discuţie Adaptarea şcolară: premise psihopedagogice.
  • 2016 Europa liberă Pur şi simplu. Poduri peste Prut.20 aprilie,2016,

 

Anexa 2. Colaborări

  • Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România
  • Primăria Prisăcani., Iaşi , România.
  • CALM
  • Membră a adunării generale a acţionarilor ApĂ-Canal Nisporeni, delegată de CS Grozeşti
  • Membră a Comitetului de Conducere a Proiectul Reabilitarea sistemului de aproviăionare cu apă :Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti.

Anexa 3. Diplome