sxbsz fdsg absolvire scoala

Coordonator de proces

Coordonatorul procesului de consultare publicăMitrofan Svetlana,  secretarul Consiliului  local  Grozești .

Telefon: 0- ( 264 ) – 43 – 238

În atribuţiile coordonatorului procesului de consultare publică intră:

  1. Monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei procesului de elaborare şi adoptare a proiectelor deciziilor;
  2. Întocmirea raportului anual de asigurare a transparanţei procesului decizional;
  3. Pregătirea listei generale a părţilor interesate, întocmită la iniţiativa direcţiilor, secţiilor, serviciilor primăriei, întreprinderilor municipale, persoanelor responsabile de elaborarea proiectelor deciziilor sau la propunerea persoanelor interesate, care vor fi informate prioritar despre procesul decizional al autorităţii în cauză;
  4. Aprobarea listei persoanelor interesate, cu care se vor desfăşura consultări la fiecare proiect de decizie, întocmit în baza listei generale a persoanelor interesate.