sxbsz fdsg absolvire scoala

Certificat privind componența familiei

  • Certificat privind componenţa familiei

 

Scopul serviciului public Certificatul privind componenţa familiei reprezintă un document care atestă componenţa familiei solicitantului
Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria Grozești

Secretarul , et. I

Mitrofan Svetlana

Tel : ( 0264 ) 43238

Program : lunea și vinerea :

8- 00 – 12-00

14-00 – 17-00

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

  1. Buletinul de identitate al solicitantului
  2. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei

(după caz).

  1. Certificatele de naștere a copiilor minori

( după caz )

Termenele obţinerii serviciului: În ziua adresării