sxbsz fdsg absolvire scoala

Certificat de urbanism

Scopul

serviciului public

Certificatul de urbanism pentru proiectare este un act cu caracter reglementator, eliberat de către  Primăria Grozești ( prin intermediul arhitectului raionului Nisporeni ) , prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil / teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.

Certificatul  de urbanism pentru proiectare este primul document eliberat de  Primăria Grozești ( prin intermediul arhitectului raionului Nisporeni )   care serveşte drept temei începerii procedurii de construcţie.

 

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria Grozești

( prin intermediul arhitectului raionului Nisporeni )

Specialistul în reglementarea regimului proprietății funciare

Savin Iustin

Tel : ( 0264 ) 43668

Program :     lunea și vinerea :

8- 00 – 12-00

14-00 – 17-00

 

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

  1. Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile, eliberat de către Î.S. „Cadastru” Nisporeni, însoţit de :
  2. Planul cadastral
  3. Planul imobilului  ( după caz)
  4. Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau Certificatul de înregistrare/extrasul de registru (pentru persoană juridică);
  5. Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi
  6. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil / teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit ( inclusiv, si de la vecini);
  7. Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef al raionului, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului (proiectanți, firme licențiate);
  8. Dovada privind achitarea plăţii care se va prezenta în momentul eliberării Certificatului de urbanism pentru proiectare.

Costul serviciului – 50 lei