sxbsz fdsg absolvire scoala

Consultare publică a proiectelor de Decizii a Consiliului local pentru ședința din 15.06.2022

Primăria  Grozești anunță  inițierea  procedurii  de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie :

1. Cu privire la activitatea Primăriei  Grozești și  Postului  de Poliţie în vederea asigurării  respectării ordinii de drept în teritoriul subordonat.

Raportori: Tofan   Serghei, primar

Tîmbur Ion, șeful Postului de Poliție nr. 5 Grozești

2. Cu privire la respectarea drepturilor și protecția copiilor .

Raportor: Tofan Serghei, primar

Coraportori: Dobzeu Iulia, vice-președintele Consiliului pentru protecția

Drepturilor Copilului

Verginia Iancu , asistent social comunitar

3. Cu privire la corelarea Bugetului  Primăriei Grozeşti aprobat pentru anul  2022. 

Raportor – Fonari  Natalia, contabil – șef

4 . Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la 01. 01. 2022 .

Raportor : Fonari  Natalia ,contabil-şef.

5. Cu privire la aderarea instituțiilor publice  Grozești  la Grupul  de Acțiune Locală „ Meleagurile Prutului .

Raportor: Tofan Serghei, primar

Recomandările  părților  interesate  cu privire la elaborarea proiectelor menționate , pot fi expediate, până la data de 14.06.2022,  pe  adresa  electronică:

Primaria.Grozesti@gmail.com

și la tel : 0264-43-238 – secretar