sxbsz fdsg absolvire scoala

Primăria Grozești anunță inițierea procedurii de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie

Proiecte de Decizie :

 1. Cu privire la executarea bugetului satului Grozești pentru anul 2021.

Raportor: Fonari Natalia ,contabil-şef.

 1. Cu privire la implementarea Planului Strategic de  dezvoltare  social –  economică a satului Grozești    în anul 2021.

Raportor: Tofan   Serghei, primar

 1. Cu privire la activitatea instituțiilor bugetare din subordinea primăriei Grozești în anul 2021 .

Raportori : conducătorii instituțiilor

 1. Cu privire la activitatea administrației publice locale  în anul  2021 în  vederea dezvoltării  capacităţii   administrative a  autorităţilor  publice  locale a satului Grozeşti .  

Raportor: Mitrofan Svetlana, secretarul Consiliului local

 1. Cu privire la rezultatele inventarierii bunirilor instituţiilor bugetare pentru     anul  2021 .

Raportor:  Spînu  Silvia, contabil

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă a primăriei Grozești pentru anul  2022.

Raportor: Fonari Natalia ,contabil-şef.

7 . Cu privire la calculul impozitului  funciar  pentru folosirea păşunilor şi   fîneţelor pentru anul  2022.

Raportor: Mocanu Adriana , specialist

 1. Cu privire rerpartizarea mijloacelor financiare din Soldul disponibil la 01. 01. 2022 .

Raportor: Fonari Natalia ,contabil-şef.

 1. Cu privre la identificarea și selectarea sectorului de drum local , care urmează a fi inclus în Planul local de reparație a  drumurilor din sursele Fondului Rutier .

Raportor : Savin Iustin, specialist

 1. Cu privire la identificarea și selectarea sectorilui de drum local, care urmează a fi inclus în Planul local  de reparație a drumurilor din soldul disponibil .

Raportor : Savin Iustin, specialist

 1. Cu privire la corectarea erorilor  comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor .    

Raportor : Savin Iustin, specialist

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor unice , anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material personalului  angajat în cadrul Primăriei  Grozești .

Raportor: Mitrofan Svetlana, secretarul   Consiliului local

 1. Cu privire la delegarea  membrului  în comisia de concurs .

Raportor: Mitrofan Svetlana, secretarul   Consiliului local

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectelor menționate , pot fi expediate, până la data de 20.02.2022,  pe  adresa  electronică: Primaria.Grozesti@gmail.com și la tel : 0264-43-238 – secretar