sxbsz fdsg absolvire scoala

Consultare publică a proiectului decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022″

Primăria  Grozești iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie  2021 , consultarea publică a proiectului decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022″.

Scopul proiectului este: punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul satului Grozești pentru  anul 2022, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: stabilirea modului de aplicare a taxelor locale pe anul 2022.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: prin proiectul de decizie se pun în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul Grozești pe anul 2022.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:
a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;
b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială Grozești şi întreprinzător;
c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline ale plăților taxelor locale în buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal nr.1056-XV din 16 iunie 2000 , Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, , Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate contabilului- șef  Fonari Natalia  până pe data de 25 noiembrie 2021

 pe adresa electronică :

Primaria.Grozesti@gmail.com

și la tel : 0264-43-438 –  contabil – șef

Proiectul deciziei   „ Cu privire la aprobarea și punerea  în aplicare a

axelor locale pentru anul  2022 . „  ,  Nota informativă, precum şi materialele aferente

sunt disponibile la sediul Primăriei Grozești și pe  pe pagina

WEB : grozesti.sat.md

(  Transparența decizională  –  Consultări  publice și–  Proiecte de decizii )