sxbsz fdsg absolvire scoala

Consultare publică a proiectului decizie „Cu privire la aprobarea bugetului s. Grozești pentru anul 2022″

Primăria  Grozești iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie  2021 , consultarea publică a proiectului decizie  „ Cu privire la aprobarea bugetului s. Grozești pentru anul 2022″.

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului  local şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2022.  

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aprobarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului local și  aprobarea bugetelor autorităților /   instituțiilor finanțate de la bugetul local .

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului local , surselor de finanțare a bugetului, bugetelor autorităților /  instituțiilor finanțate de la bugetul  local și a  programelor pe anul 2022.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația s. Grozești , autoritățile /   instituțiile finanțate de la bugetul local .

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

  1. a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget;
  2. b) asigurarea finanțării cheltuielilor programate pentru întreținerea autorităților/instituțiilor locale și realizarea programelor locale , propuse în cadrul bugetului.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea gestionării resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare:   art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI „ Privind descentralizarea  administrativă ”, art. 14, alin.(2) lit.(n), art.19 pct.(4) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.24, 25, 43, 47 pct.(2), 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, ţinând cont de prevederile art.20 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art. 14, art.47 şi 48 ale Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat , precum şi de prevederile  Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate contabilului- șef  Fonari Natalia  până pe data de 25 noiembrie 2021

 pe adresa electronică :

Primaria.Grozesti@gmail.com

și la tel : 0264-43-438 –  contabil – șef

Proiectul deciziei  „ Cu privire la aprobarea bugetului s. Grozești pentru anul 2022″ ,

Nota informativă, precum şi materialele aferente  sunt disponibile la sediul Primăriei   Grozești  și pe  pe pagina

WEB : grozesti.sat.md

(  Transparența decizională  –  Consultări  publice și–  Proiecte de decizii )