sxbsz fdsg absolvire scoala

ANUNȚ

Cu privire la stabilirea locurilor speciale  de afişaj   electoral și a localurilor  pentru desfășurarea întrunirilor electorale cu alegătorii   în   alegerile parlamentare  anticipate  în satul Grozești

În  scopul  asigurării posibilităţilor   pentru plasarea în condiţii egale a publicităţii  electorale și  întîlniri cu alegătorii    în   alegerile  parlamentare anticipate , stabilite la 11iulie 2021

 1. Se stabilesc următoarele locuri  speciale  de  afişaj   electoral  a concurenților electorali în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 pe teritoriul

satului Grozești, raionul Nisporeni  :

 • Avizierul  Primăriei  amplasat în centrul satului  Grozeşti.                                                        
 • Avizierul Primăriei  amplasat  în faţa Liceului  Teoretic  “ Prometeu “  Grozeşti.
 • Avizierul Primăriei  amplasat în faţa Primăriei Grozeşti.
 • Avizierul Primăriei  amplasat în sectorul „ Bereasa „
 • Avizierul Primăriei  amplasat în sectorul „ Hliza „
 1. Se interzice afişajul electoral în locurile neautorizate ( pe stîlpi, garduri, copaci , etc )
 1. Se stabilește , în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali, următorul  local  pentru desfășurarea întrunirilor electorale  cu alegătorii

în   alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 :

Casa de  Cultură  Grozești

 1. Mărimea chiriei pentru folosirea spaţiilor pentru desfăşurarea  întîlnirilor cu alegătorii  va fi aprobată de consiliul local și percepută  conform Anexei 9 la Legea Bugetului pe anul 2021.

5.Se interzice desfăşurarea  întîlnirilor cu alegătorii în instituţiile educaţionale din teritoriu.

 1. Se desemnează primarul s. Grozești Tofan Serghei în calitate de persoană responsabilă pentru  coordonarea și monitorizarea activităților prevăzute în pct. 1 – 5 ale prezentei decizii.
 1. Grupurile de inițiativă, concurenții electorali și persoanele de încredere ale acestora vor organiza și desfășura adunări , mitinguri , întruniri cu alegătorii, respectînd următoarele condiții :

7.1.  solicitanții vor notifica primarul satului Grozești , printr-o declarație prealabilă, despre desfășurarea evenimentului ;

7.2.  solicitanții vor comunica prealabil Inspectoratului de Poliție Nisporeni despre data, ora și locul desfășurării evenimentului în scopul asigurării

securității și  ordinii publice ;

7.3.  evenimentele nu se vor organiza și desfășura în același loc și concomitent de către  doi  sau mai mulți  concurenți  electorali. În cazul, în care doi sau mai  mulți concurenți  electorali vor solicita desfășurarea evenimentului în același loc și oră, primarul satului va dispune, ținînd cont de acordul dat prin consens  de toate părțile implicate. Dacă, în urma discuțiilor , nici unul dintre solicitanți    nu acceptă să modifice data , ora și locul de desfășurare a întrunirii electorale, prioritate o are solicitantul, care a depus primul declarația prealabilă ;

8 . La desfășurarea  întrunirilor cu alegătorii , organizatorii vor respecta prevederile Hotărîrilor Comisiei Naționale  Extraordinare de Sănătate Publică

ce țin de măsurile de protecție împotriva COVID- 19.