sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunț pentru postul vacant de administrator rețea de calculatoare

Primăria Grozești anunţă angajarea în postul de Administrator rețea de calculatoare  – 0, 5 unitate salariu Scopul general al funcţiei: Sarcinile de  bază ale funcției , conform Fișei postului : Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare , a echipamentelor de conectare şi de comunicații și a securității sistemului informatic al administrației Asigură instalarea și întreținerea tehnicii de […]

Anunț la postul vacant de arhivar

Primăria Grozești anunţă angajarea în postul de ARHIVAR  – 0, 25 unitate salariu Scopul general al funcţiei: Organizarea, desfăşurarea şi exercitarea lucrărilor de arhivare a documentelor în instituţie, pregătirea şi depunerea lor spre păstrare la arhiva internă şi la arhiva de stat pentru păstrarea şi valorificarea lor ulterioară; Sarcinile de  bază ale funcției , conform […]

Primăria Grozești inițiază începînd cu data de 15.11.2022 consultarea publică a proiectelor de Decizie

Primăria  Grozești  inițiază începînd cu data de  15.11. 2022 consultarea publică  a  proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  06.12.2022 : Cu privire la  aprobarea Bugetului  satului  Grozeşti  pentru  anul  2023 în  prima  lectură. /   Raportor- Fonari Natalia, contabil – șef / Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale  pentru anul  […]

CONSULTĂRI PUBLICE

  Primăria Grozești anunță inițierea procedurii  de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie:   1. Cu privire la activitatea Primăriei  Grozești și Postului de Poliţie în vederea asigurării respectării ordinii de drept în teritoriul subordonat. Raportori: Tofan  Serghei, primar Tîmbur Ion, șeful Postului de Poliție nr. 5 Grozești   2. Cu privire la respectarea drepturilor și protecția […]

Anunț Radierea Gospodăriilor Țărănești (de fermieri)

Primăria satului Grozești anunță inițierea procedurii de radiere din Registrul Gospodăriilor Țărănești (de fermier) ,  deținut de Primăria s. Grozești, a Gospodăriilor Țărănești (de fermier) inactive, conform listei de mai jos, care cad sub incidența Legii nr. 51 / 2022 ” Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea […]