sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunț la postul vacant de arhivar

Primăria Grozești anunţă angajarea în postul de ARHIVAR  – 0, 25 unitate salariu

Scopul general al funcţiei:

Organizarea, desfăşurarea şi exercitarea lucrărilor de arhivare a documentelor în instituţie, pregătirea şi depunerea lor spre păstrare la arhiva internă şi la arhiva de stat pentru păstrarea şi valorificarea lor ulterioară;

Sarcinile de  bază ale funcției , conform Fișei postului :

 1. Organizarea, desfăşurarea şi exercitarea lucrărilor de arhivare a documentelor în instituţie;
 2. Pregătirea şi depunerea documentelor spre păstrare şi valorificarea lor ulterioară în arhiva internă a instituției;
 3. Pregătirea şi depunerea documentelor spre păstrare şi valorificarea lor ulterioară în arhiva de stat în modul stabilit;

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română ( cunoașterea  limbilor de comunicare internațională constituie un avantaj );
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie;
 • are cel puțin studii  de bacalaureat sau echivalente ;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul de angajare  care va conţine:

 • cererea de angajare ;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ;
 • copia carnetului de muncă;
 •  declarația pe proprie răspundere.;

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verifica veridicitatea lor.

Bibliografie;

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Instrucțiunea cu privire la ordonarea documentelor în organizaţiile, instituţiile şi întreprinderile Republicii Moldova.

Dosarul de angajare  se depune pe adresa : Primăria Grozești, r-nul Nisporeni

Persoana de contact : Svetlana Mitrofan, secretarul consiliului local,

tel : 0264 -43-238

E-mail : primaria.grozesti@gmail.com

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de angajare –  28.02.2023, inclusiv, ora 17.00