sxbsz fdsg absolvire scoala

CONSULTĂRI PUBLICE

 

Primăria Grozești anunță inițierea procedurii  de elaborare a următoarelor Proiecte de Decizie:

 

1. Cu privire la activitatea Primăriei  Grozești și Postului de Poliţie în vederea asigurării respectării ordinii de drept în teritoriul subordonat.

Raportori: Tofan  Serghei, primar

Tîmbur Ion, șeful Postului de Poliție nr. 5 Grozești

 

2. Cu privire la respectarea drepturilor și protecția copiilor.

Raportor: Tofan Serghei, primar

Coraportori: Dobzeu Iulia, vice-președintele Consiliului pentru protecția Drepturilor Copilului

Verginia Iancu, asistent social comunitar

 

3. Cu privire la corelarea Bugetului Primăriei Grozeşti aprobat pentru anul 2022. 

Raportor – Fonari  Natalia, contabil – șef

 

4. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la 01. 01. 2022.

Raportor : Fonari Natalia, contabil-şef.

 

5. Cu privire la aderarea instituțiilor publice  Grozești  la Grupul de Acțiune Locală „Meleagurile Prutului”.

Raportor: Tofan Serghei, primar

 

Recomandările părților interesate  cu privire la elaborarea proiectelor menționate, pot fi expediate, până la data de 14.06.2022,  pe adresa electronică:

Primaria.Grozesti@gmail.com

și la tel: 0264-43-238 – secretar