sxbsz fdsg absolvire scoala

Consultare publică a proiectelor de Decizie a Consiliului local pentru ședința din 23.03.2021

Primăria  Grozești  inițiază începînd cu data de  22.02. 2021 consultarea publică  a  proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  23.03.2021.

Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectelor  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesitățiilor  de  examinare a gradului de  executare a Bugetului  local  pe 12  luni ale  anului  2020 și a rezultatelor inventarierii bunurilor instituţiilor bugetare  pentru  anul  2020 , de necesitatea  aprobării Strategiei de dezvoltare social- economică a localității în anul 2021 – 2026 dar și   aprobarea  Planului  de dezvoltare a capacităţii administrative  a       autorităţilor  administraţiei publice locale  a  satului Grozeşti, raionul Nisporeni pentru perioada  2021- 2026 , cât și de necesitatea de soluționare  a unor probleme a localității  și derivă din prevederile  legislației în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă  pe  data  15.03.2021  pe  adresa  electronică: Primaria.Grozesti@gmail.com

și la tel : 0264-43-238 – secretar

Proiectele  de decizie   sunt  disponibile   la sediul  primăriei  Grozești  și  pe  pagina WEB  oficială :

grozesti.sat.md (  Proiecte de documente )