sxbsz fdsg absolvire scoala

Ce burse mai primesc studenţii?

Studenti_900student sârguincios, inteligent şi „băgăreţ” poate câştiga bani buni în timpul studiilor, integrându-se atât în limitele condiţiilor oferirii burselor de stat, dar şi a burselor oferite prin concurs de către alte instituţii, companii şi proiecte.
Ne-am gândit sa vă ajutăm să vă descurcaţi mai uşor în totalitatea burselor şi să vă îndemnăm să pregătiţi un dosar bun.

Burse finanţate din bugetul de stat
Fiecare instituţie de învăţământ are elaborat un Regulament-cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1009 din 1 septembrie 2006, care stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor finanţate din bugetul de stat:

Bursele oferite de stat:
Sunt puţine, dar şi de merit. 3 din ele, cea a Republicii, cea a Preşedintelui şi cea a Guvernului se acordă câte 1, 2 per instituţie de învăţământ – studenţilor care au performanţe relevante în activitatea academică, ştiinţifică şi extracurriculară. Se fixează o dată pe an, în funcţie de rezultatele academice în sesiunea de vară, începând cu data de 1 septembrie al noului an de învăţământ.

Bursele de merit sunt:
Bursa Republicii (1200 lei)
Bursa Preşedintelui RM (1090 lei)
Bursa Guvernului (1000 lei)

Candidaţii la burse de merit sunt propuşi senatului de către consiliul facultăţii, consiliul profesoral şi consiliul de administraţie a instituţiei de învăţământ. Candidaţii completează şi prezintă un dosar, pentru a participa la concursul de selecţie. Senatul propune lista celor selectaţi, rectorul aprobă prin ordin şi trimite dosarele pentru evaluare Ministerului Educaţiei şi Tineretului. Lista finală a câştigătorilor de burse de merit (de regulă câte o persoană, două din cadrul fiecărei universităţi din ţară). Bursa de merit este aprobată prin hotărâre de Guvern, respectiv, prin decretul Preşedintelui (Bursa Preşedintelui).

Bursele de studii se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi se stabilesc după fiecare sesiune, adică de două ori pe an, la fel ca şi bursele sociale. Acestea sunt de 3 categorii, respectiv în mărime de: 655, 550 şi 510 lei.

Bursele sociale se acordă studenţilor şi elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a solicitantului şi sunt în valoare de 285 lei.

Majoritatea instituţiilor de învăţământ fac uz de posibilitatea de a acorda burse sociale şi nominale (bursa senatului, bursa unor personalităţi, bursa unor organizaţii), care se constituie din mijloace provenite din prestarea serviciilor cu plată şi alte activităţi auxiliare, din sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice.

Important e să se ştie: Un student nu poate beneficia concomitent de două burse de stat, în schimb poate beneficia de o bursă de stat şi alte burse oferite de alte organizaţii şi sponsori, dacă le merită.

Am încercat să elaborăm un clasament al celor mai râvnite burse „extrabugetare”:

Burse de Merit pentru cei mai buni studenţi ai ţării

Concurs organizat anual de Centrul de Informaţii Universitare (CIU), sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar principal al Fundaţiei Soros Moldova, dar şi al altor sponsori: Compania Orange Moldova, Moldova Agroindbank etc. Valoarea fiecărei dintre cele 50 de burse acordate în anul trecut a fost de 12 000 lei.
Evaluările se fac în baza dosarelor prezentate de participanţi, dar şi a unor probe: eseu, interviu. Potrivit dnei Angela Muşet, director de proiect la CIU, timp de 16 ani, Concursul „Burse de Merit” a devenit unul dintre cele mai prestigioase în Moldova. Cei care au luat aceste burse sunt astăzi profesionişti apreciaţi în domeniu, de regulă cu masterate, cu doctorate la universităţi prestigioase în lume”. De obicei, concursul se lansează în septembrie, iar rezultatele se anunţă în noiembrie. Detalii pe www.eac.md.

Bursa Moldcell

Anul acesta vom asista la ediţia a VIII-a a concursului. Valoarea bursei, echivalentul a 180 dolari este oferită lunar, timp de 8 luni, celor mai buni studenţi ai anilor terminali. În anul trecut 25 de studenţi au fost beneficiari. Selecţia candidaturilor se face în baza dosarului, interviului şi a rezultatelor demonstrate de studenţi în procesul de studii şi activitatea extracurriculară. De regulă concursul e anunţat în septembrie, iar rezultatele se fac publice în noiembrie
Detalii pe www.moldcell.md.

Bursa Fundaţiei „Familia Sturza”
Proiectul „Înaintează spre succes”, lansat acum 3 ani anunţă un program de burse lunare în mărime de 1000 de lei pentru studenţi universitari din anii 2-4, ciclul licenţă. Bursele se acordă în bază de concurs. Criterii de participare: media generală de la 8 în sus, venit pe membru de familie – sub 1500 lei pe ultimele trei lui de zile. Data limită de depunere a dosarele, de regulă luna octombrie.

Detalii pe: www.fundatiasturza.md

Burse „VictoriaBank”
Programul de Burse Victoriabank este lansat de obicei pe 17 noiembrie, De Ziua Studenţilor. În cadrul ediţiilor anterioare, 2 la număr, în baza dosarelor depuse au fost selectaţi 100 de tineri de la universităţile din Republica Moldova cu rezultate remarcabile la studii şi în activităţi extracurriculare. Valoarea totală a celor 100 de burse acordate este de 650 000 lei, din acestea 70 de burse de merit şi 30 de burse sociale.

La concurs sunt admişi studenţi ai ultimului an de studii de la orice instituţie de învăţământ superioar. Media generală trebuie să fie de la 9,5 pentru bursele de merit, şi cel puţin 8 pentru bursele sociale (destinate studenţilor orfani sau din familii social -vulnerabile). Cei 650 per student se transferă lunar pe card, timp de 10 luni.