sxbsz fdsg absolvire scoala

Proiecte de decizii


Anul 2022


Ședința nr. 4 din 06.12.2022Ședința nr. 3 din 30. 09. 2022Ședința nr. 2 din 15. 06. 2022 Ședința Nr. 1 din 15.03.2022Ședința nr. 6 din 06.12.2021Ședința nr. 5 din 30.09.2021Ședința nr. 4 din 27.05.2021Ședința nr. 3 din 04.05.2021Ședința nr. 2 din 16.04.2021Ședința nr. 1 din 23.03.2021Ședința nr. 6 din 04.12.2020Ședința nr. 5 din 15.09.2020Ședința nr. 4 din 10.07.2020Ședința nr. 3 din 22.05.2020Ședința nr. 2 din 20.03.2020Ședința nr. 1 din 24.01.2020Ședința nr. 6 din 06.12.2019Ședința nr. 2 din 19.06.2019Ședința nr. 1 din 28.03.2019


 1. Proiect Decizie nr. 1. 1 din 28.03.2019 ’’ Cu privire la executarea Bugetului local pe 12 luni ale anului 2018. ’’
 2. Proiect Decizie nr. 1. 2 din 28.03.2019 ’’ Cu privire la executarea deciziilor consiliului local ,adoptate în anul 2018. ’’
 3. Proiect Decizie nr. 1.3 din 28.03.2019 ’’ Cu privire la implementarea Planului de dezvoltare social – economică a satului Grozești în anul 2018. ’’
 4. Proiect Decizie nr. 1 . 4 din 28.03.19 „ Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor instituţiilor bugetare pentru anul 2018. „
 5. Proiect Decizie nr. 1 . 5 din 28.03.2019 ’’ Cu privire la alocarea surselor financiare din Fondul de Rezervă – 2019
 6. Proiect Decizie nr. 1 . 6 din 28.03.2019 “ Cu privire la aprobarea Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță
 7. Proiect Decizie nr. 1.7 din 28.03.2019 “ Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului local în trimestrul II – 2019 .”
 8. Proiect Decizie nr. 1.8 din 28.03.2019 2019 „Cu privire la substituirea Anexei nr. 3 la Decizia nr. 2.1 din 26.02.2016 „Cu privire la aprobarea o
 9. Proiect Decizie nr. 1. 9 din 28.03.2019 “ Cu privire la repartizarea soldului disponibi la 01.01.2019 ”
 10. Proiect Decizie nr. 1. 10 din 28.03.2019 “ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiilor şi a altor sporuri și plăţi suplimentare pers
 11. Proiect Decizie nr. 1.11 din 28.03.2019 “ Cu privire la aprobarea Planului de acțíuni de interes comunitar pentru anul 2019 pentru beneficiarii de ajutor social. „

Ședința nr.5 din 07.12.2018


 1. DECIZIE nr. 5/1 „Cu privire la aprobarea Bugetului satului Grozeşti pentru anul 2019 în prima lectură”
 2. DECIZIE nr. 5/2 „Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019”
 3. DECIZIE nr. 5/3 „Cu privire la stabilirea taxelor concrete ale impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2019”
 4. DECIZIE nr. 5/4 „Cu privire la modificarea Bugetului satului Grozesti pentru anul 2018 , aprobat prin Decizia nr. 8 7 din 08 .12. 2017”
 5. DECIZIE nr. 5/5 „Cu privre la aprobarea Cadastrului Funciar conform situației la 01.01.2019”
 6. DECIZIE nr. 5/6 „Cu privre la identificarea și selectarea sectoarelor de drum local, care urmează a fi incluse în Programul Guvernamental Drumuri Bune 2 pentru Moldova”
 7. DECIZIE nr. 5/7 „Cu privire la aprobarea Graficului concediilor pentru anul 2019”
 8. DECIZIE nr. 5/8 „Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului local în Trimestrul I – 2019”
 9. DECIZIE nr. 5/9 „Cu privire la aprobarea Bugetului satului Grozeşti pentru anul 2019 în lectura a doua”

Ședința nr. 4 din 15.10.2018


 1. DECIZIE nr. 4/1 „Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al satului Grozeşti pentru activitate în perioada toamnă- iarnă 2018 – 2019”
 2. DECIZIE nr. 4/2 „Cu privire la implementarea Strategiei pentru tineret 2014 – 2018”
 3. DECIZIE nr. 4/3 „Cu privire la alocarea surselor financiare din Fondul de Rezervă – 2018 al Primăriei Grozeşti”
 4. DECIZIE nr. 4/4 din 15 septembrie 2018 „Cu privire la aprobarea listei străzilor , atribuirea adreselor, aprobarea Planului de adrese şi segmentelor de stradă în localitatea Grozești”
 5. DECIZIE nr. 4/5 „Cu privire la formarea bunului imobil”
 6. DECIZIE nr. 4/6 „Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Primăriei Grozești , r-nul Nisporeni”
 7. DECIZIE nr. 4/7 „Cu privire la rectificarea bugetului Primariei satului Grozesti pentru anul 2018”.
 8. DECIZIE nr. 4/8 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a altor plăţi de stimulare pentru funcţionarii publici din cadrul APL Grozești”
 9. DECIZIE nr. 4/9 „Cu privire la activitatea Primăriei Grozești și Postului de Poliţie în vederea asigurării respectării ordinii de drept în teritoriul subordonat”
 10. DECIZIE nr. 4/9 „Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului local în Trimestrul IV – 2018”
 11. RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE „Cu privire la alocarea surselor financiare din Fondul de Rezervă – 2018 al Primăriei Grozeşti”
 12. RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE „Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Primăriei Grozești , r-nul Nisporeni”
 13. RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE „Cu privire la formarea bunului imobil”
 14. RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE „Cu privire la implementarea Planului de acţiuni – 2018 din Strategia pentru tineret.Cu privire la implementarea Planului de acţiuni”
 15. RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE „Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr. 1 4 din 06.02.2009”
 16. RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE „Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al satului Grozeşti pentru activitate în perioada toamnă – iarnă 2018 – 2019”
 17. Anexa la Decizia nr 4/4 Din 15.10.2018
 18. Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului local Nr.4/1
 19. Anexa nr. 1 la Decizia nr. 4/4 din 15.10.2018
 20. Anexa nr. 1 la Decizia nr. 4/5 din 15.10.2018
 21. Anexa nr. 1 la Decizia nr. 4/7 din 15.10.18
 22. Anexa nr. 1 la Decizia nr. 4/8 din 15.10.18
 23. Anexa nr. 1 la Decizia nr. 4/9 din 15.10.18
 24. Anexa nr. 2 la Decizia nr. 4/4 din 15.10.2018
 25. Anexa nr. 2 la Decizia nr. 4/9 din 15.10.18 „Plan de acţiuni privind asigurarea ordinii publice în teritoriul s. Grozești, r-nul Nisporeni”
 26. Anexa nr. 2 la Decizia nr.4/1 din 15.10.2018
 27. Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului local Nr.4/6 din 15.10.2018
 28. Anexa Nr.1 La Decizia nr. 4/2 Din 15.10.2018
 29. Anexa nr.2 la Decizia nr. 4/6 din 15.10.2018
 30. Anexă nr. 1 la Decizia nr. 4/3 din 15.10.2018
 31. Anexă nr. 1 la decizia nr. 4/6 din 15.10.2018

Ședința nr. 1 din 30.03.2018


 1. DECIZIE nr. 1/1 „Cu privire la executarea deciziilor consiliului local, adoptate în anul 2017”
 2. DECIZIE nr. 1/2 „Cu privire la implementarea Planului de dezvoltare social – economică a satului Grozești în anul 2017”
 3. DECIZIE nr. 1/3 „Cu privire la executarea Bugetului local pe 12 luni ale anului 2017”
 4. DECIZIE nr. 1/4 „Cu privire la repartizarea soldului disponibil la 01.01.2018”
 5. DECIZIE nr. 1/5 „Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor instituţiilor bugetare pentru anul 2017”
 6. DECIZIE nr. 1/6 „Cu privire la alocarea surselor financiare din Fondul de Rezervă – 2018 al Primăriei Grozeşti”
 7. DECIZIE nr. 1/7 „Cu privire la premiere”
 8. DECIZIE nr. 1/8 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului local pentru protecţia drepturilor copilului”
 9. DECIZIE nr. 1/9 „Cu privire la aprobarea Planului general a publicităţii exterioare şi a Regulamentului cu privire la publicitătea exterioară şi informaţia vizuală în satul Grozești, raionul Nisporeni”
 10. DECIZIE nr. 1/10 „Cadastrului Funciar” la situaţia din 01.01.2018”
 11. DECIZIE nr. 1/11 „Cu privire la conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al satului Grozești, raionul Nisporeni dlui Plahotniuc Vladimir”
 12. DECIZIE nr. 1/12 „Cu privire la conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al satului Grozești, raionul Nisporeni dlui Botnari Constantin”
 13. DECIZIE nr. 1/13 „Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului local în trimestrul II – 2018”