sxbsz fdsg absolvire scoala

Certificat privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile

Scopul serviciului public Certificatul   privind dreptul de proprietate asupra  unor bunuri imobile reprezintă un document eliberat de  serviciul  cadastral  Grozești,  care atestă faptul  deținerii în proprietate legală a unor bunuri  imobile.

( case de locuit, terenuri etc )

Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria Grozești

Specialistul în reglementarea regimului proprietății funciare

Savin Iustin

Tel : ( 0264 ) 43668

Program :     lunea și vinerea :

8- 00 – 12-00

14-00 – 17-00

Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

1.Buletinul de identitate al solicitantului

2.Tutlurile de autentificare a dreptului deținătorului de teren  ( după caz ).

3.Documentele de proprietate asupra imobilului

( după caz )

4.Contractul de donație / schimb, vînzare- cumpărare

( după  caz )

Termenele obţinerii serviciului: În ziua adresării