sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunț pentru postul vacant de specialist evidență militară

Primăria Grozești anunţă angajarea în funcția- de specialist (  evidență militară ) – 0, 25 unitate salariu

Fără statut de funcționar public

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei militare şi încorporării în rîndurile Armatei Naționale.

Implementarea strategiilor locale de tineret , care vor permite realizarea viziunii strategice de a avea o generație de tineri activi, bine educaţi, cu abilităţi de apărare a țării .

Sarcinile de  bază ale funcției , conform Fișei postului :

 1. Evidenţa supuşilor serviciului militar domiciliaţi permanent sau temporar pe  teritoriul  administrat ;
 1. Recrutarea şi încorporarea resurselor umane în Forţele Armate a Republicii Moldova  ;
 1. Dezvoltarea domeniilor tineret şi sport în s. Grozești .

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română ( cunoașterea  limbilor de comunicare internațională constituie un avantaj );
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie;
 • are studii cel puțin medii de specialitate;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul de angajare  care va conţine:
 • cererea de angajare ;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ;
 • copia carnetului de muncă;
 •  declarația pe proprie răspundere.;

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verifica veridicitatea lor.

Bibliografie;

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Codul Militar al Republicii Moldova .

Dosarul de angajare  se depune pe adresa : Primăria Grozești, r-nul Nisporeni

Persoana de contact : Svetlana Mitrofan, secretarul consiliului local,

tel : 0264 -43-238

E-mail : primaria.grozesti@gmail.com

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de angajare –  28.02.2023, inclusiv, ora 17.00