sxbsz fdsg absolvire scoala

Consultare publică a Proiectelor de Decizii a Consiliului local pentru ședința din 15.03.2022

 

Primăria  Grozești  inițiază începînd cu data de  22.02. 2022 consultarea publică  a  proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  15.03.2022.

 

Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectelor  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesităților  de  examinare a gradului de  executare a Bugetului  local  pe 12  luni ale  anului  2021 și a rezultatelor inventarierii bunurilor instituţiilor bugetare  pentru  anul  2021 , de necesitatea  evaluării gradului de implementare a Strategiei de dezvoltare social- economică a localității în anul 2021 dar și a  Planului  de dezvoltare a capacităţii administrative  a  autorităţilor  administraţiei publice locale  a  satului Grozeşti în anul  2021 , cât și de necesitatea de soluționare  a unor probleme a localității  și derivă din prevederile  legislației în vigoare.

 

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă  pe  data  10.03.2022  pe  adresa  electronică:  

                                    Primaria.Grozesti@gmail.com

                                   și la tel : 0264-43-238 – secretar

 

Proiectele  de decizie   sunt  disponibile   la sediul  primăriei  Grozești  și  pe  pagina WEB  oficială :

  grozesti.sat.md (  Transparența decizională  –

                                                         Proiecte de documente )