sxbsz fdsg absolvire scoala

Consultare publică a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea Planului Local Anticorupție și Integritate a Primăriei Grozeşti pentru anii 2022–2024“

Primăria  Grozești iniţiază, începând cu data de 15 noiembrie  2021 , consultarea publică a proiectului decizie “  Cu privire la aprobarea Planului Local   Anticorupție și Integritate a Primăriei  Grozeşti  pentru  anii 2022 – 2024 “

Scopul proiectului este aprobarea Planului Local   Anticorupție și Integritate a Primăriei  Grozeşti  pentru  anii 2022 – 2024 .

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este consolidarea integrității instituționale a administrației publice Grozești prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt toţi locuitorii satului Grozești .

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, adresările Centrului Național Anticorupție nr. 02-116/7212 din 11.10.2017, nr.02-116/8670 din 13.12.2017 și nr.02-116/8940/17 din 13.02.2018, Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017 „Privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție  pentru anii 2017-2020″, Hotărârea Guvernului nr. 676 din 29.08.2017 „Privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020″, în scopul elaborării și implementării planurilor anticorupție la nivel local, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” .

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate secretarului Consiliului Svetlana Mitrofan până pe data de 25 noiembrie 2021

pe adresa electronică : Primaria.Grozesti@gmail.com

la tel : 0264-43-238 – secretar

Proiectul deciziei  „ Cu privire la aprobarea Planului Local  Anticorupție și Integritate a Primăriei Grozeşti  pentru  anii 2022 – 2024 “ , Nota informativă, precum şi materialele aferente sunt disponibile la sediul Primăriei Grozești și pe  pe pagina

WEB : grozesti.sat.md

(  Transparența decizională  –  Consultări  publice și – Proiecte de decizii )