sxbsz fdsg absolvire scoala

Convocarea Adunării Generale a Cetățenilor

 

În temeiul art. 8 , pct. ( 2 ) , Art.29,pct. ( 1 ), lit. (w ) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 – XVI din 28.12.06 și în scopul consultării populației în probleme de interes public sporit, Primarul s. Grozeșt DISPUNE :

I. Se convoacă Adunarea Generală a Cetățénilor s. Grozești, duminică, 18 februarie

2018 , ora 11-00 , în incinta Casei de Cultură cu următoarea Ordine de zi :

1. Raportul de activitate a APL Grozești în anul 2017. Prioritățile pentru 2018.

/ Raportor- Silvia Crîșmaru, primar /

2. Cu privire la implementarea Planului de dezvoltare instituțională a Centrului de Sănătate

Grozești în vederea asigurării accesului populației la serviciile medicale.

/ Raportor- Maria Buruiană , medic- șef /

3. Consultarea populației privind construcția și reabilitarea sectoarelor interne de drum .

/ Raportor- Silvia Crîșmaru, primar și Savin Iustin, specialist /

4. Condițiile de conectare a gospodăriilor populației la sistemul de distribuţie a gazelor

naturale de presiune joasă . / Inf. N. Marcodean, reprezentant SRL Nisporeni- Gaz / .